05 Agustus 2014

Pahala Senyum


Assalamu'alaikum..
Kali ini saya akan posting mengenai pahala senyum..

Senyum merupakan ciri kelembutan hati
seseorang, lemah lembut perwujudan dari cahaya
hidayah sunnah dalam realita kehidupan dan
sangat dicintai oleh Alloh ﻋﺰّﻭﺟﻞّ. Di samping itu
juga, senyum menjadi tanda mulianya akhlak
seseorang, dan akhlak yang mulia adalah amalan
yang sangat berat timbaagannya di sisi Allah. Dan
juga menunjukkan kuatnya ittiba’ seseorang
kepada Rasulullah, dimana beliau suka tersenyum
kepada umatnya. Dan itu juga sebagai salah satu
bukti keimanan dan ketakwaan seseorang, dan
tentunya bernilai pahala di sisi Allah
karena senyum adalah sedekah, dan sedekah
adalah bukti.

Berikut ini beberapa hadis seputar senyum:

1. Rasulullah ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠّﻢ menerangkan
bahwa senyum adalah sedekah.
« ﺗَﺒَﺴُّﻤُﻚَ ﻓِﻲ ﻭَﺟْﻪِ ﺃَﺧِﻴﻚَ ﻟَﻚَ ﺻَﺪَﻗَﺔٌ »
“Senyummu di depan saudaramu, adalah sedekah
bagimu” [Sahih, riwayat Tirmidzi no 1956 dan
yang lainnya] .

2. Senyum adalah kebajikan.
« ﻟَﺎ ﺗَﺤْﻘِﺮَﻥَّ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑِ ﺷَﻴْﺌًﺎ، ﻭَﻟَﻮْ ﺃَﻥْ ﺗَﻠْﻘَﻰ ﺃَﺧَﺎﻙَ ﺑِﻮَﺟْﻪٍ ﻃَﻠْﻖٍ »
“Janganlah engkau meremehkan kebaikan
sedikitpun, meskipun hanya dengan bertemu
dengan saudaramu dengan wajah yang berseri”.
[Muslim no 2626, dan yang lainnya].

3. Rasulullah tersenyum kepada para
sahabat.
Jarir bin Abdillah menceritakan:
ﻣَﺎ ﺭَﺁﻧِﻲ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻣُﻨْﺬُ ﺃَﺳﻠَﻤْﺖُ ﺇِﻟَّﺎ ﺗَﺒَّﺴَﻢ ﻓِﻲ
ﻭَﺟْﻬِﻲ
“Rasululloh tidak pernah melihatku sejak aku
masuk islam, kecuali beliau tersenyum”. [Sahih,
Bukhori di “Adabul Mufrod” no 250, dan yang
lainnya].
Dan masih banyak lagi hadis yang menjelaskan
tentang tersenyum, wajah berseri-seri. Ini
adalah akhlak islam yang dipraktekkan oleh
Rasulullah dan para sahabatnya.
Hasan al-Bashri mengatakan, tentang akhlak
yang mulia:
ﻛﻒّ ﺍﻷﺫﻯ ﻭ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻨّﺪﻯ ﻭ ﻃﻼﻗﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ
Mencegah gangguan, berderma dan wajah
berseri-seri.
Tiga hal ini adalah inti dari akhlak yang mulia,
dan diantaranya berwajah gembira atau
tersenyum kepada manusia.

Terimakasih..